Tarkett's White Paper The Hospital of the Future

A jövő kórháza: a jövő kihívásai

White Paper

A jövő kórháza előtt álló kihívások átlátása

Az emberi szükségletek megértése központi elemét képezi a munkánknak, hiszen ez jelenti az emberközpontú tervezési megközelítés alapját. A Covid19-járvány súlyosan érintette az egészségügyi szervezeteket, és úgy döntöttünk, utánajárunk a jelenségnek. Örömünkre szolgál, hogy megoszthatjuk a megállapításainkat A jövő kórháza: kihívások és a jövő tétje című White Paper-en keresztül. Tanulmányunk azokat az emberi, logisztikai és technikai kihívásokat járja körül, amelyekkel napjaink kórházai szembesülnek. Emellett néhány innovatív elképzelést tárunk a közönség elé, amelyeket egészségügyi szakértők nemzetközi csoportja dolgozott ki.

A jövő kórházainak hatékonyabbnak, környezettudatosabbnak és emberközpontúbbnak kell lenniük. A White Paper magában foglalja a pozitív betegélmény három alappillérét, vagyis a következőket: az ellátáshoz történő hozzáférés megkönnyítése, a betegek és a családok felhatalmazása, valamint a betegek és a munkatársak életminőségének javítása. A kórházak kialakítása terén tett előrelépések, valamint az új technológiák és az emberközpontú megközelítés mind segíthetnek ezek megvalósításában.

Egy valami egészen biztos: tudományterületeken átívelő együttműködés nélkül nem történnek pozitív változások. Az előttünk álló évtizedek égető kihívásainak leküzdéséhez mindenkinek együtt kell működnie az egészségügyi ágazaton belül. A Tarkett az együttműködés és a tudásmegosztás szellemében keresett fel az egészségügy különböző területein dolgozó szakértőket annak érdekében, hogy kutatásokat végezzenek, vizsgálódjanak és eszmecserét folytassanak a jövő kórházáról, és megalkossák ezt a gondolatébresztő White Paper-t.

Módszertan

A White Paper megírása során alkalmazott módszertanunk egyszerű volt: alaposan áttekintettük a témában elérhető, meglévő szakirodalmat, elismert, széles körű egészségügyi és kórházi tapasztalattal rendelkező szakembereket gyűjtöttünk a világ különböző pontjairól, és mélyreható, minőségalapú interjúkat készítettünk velük. Ezt követően kerekasztal-beszélgetést szerveztük, ahol a tapasztalt szakértők összeültek, és segítettek egy letisztult jövőkép kialakításában a jövő kórházai számára. Ez a White Paper foglalja össze a folyamat során szerzett ismereteket.

Együttműködés

A Jövő kórháza című White Paper az egészségügyi ágazat nagy tapasztalattal rendelkező szakértői közötti globális együttműködés eredménye. Egyedi, tudományterületeken átívelő perspektívát kínál azzal kapcsolatban, hogy milyen lehet a jövő kórháza. A szakértők a nézőpont kialakítása során figyelembe vették az elmúlt időszak válságaiból – többek között a világjárványból – levont tanulságokat, és igyekeztek egy humánusabb és hatékonyabb megközelítést kidolgozni. A tanulmány közreműködői különböző, ám egymáshoz kapcsolódó területeken tevékenykednek – ilyen például a kórháztervezés és -építés, valamint az orvosi konzultáció és kezelés szegmense. Együttműködésük keretében átjárhatóvá tették ezeket a gyakorta élesen elkülönülő szakterületeket. A White Paper megírása során elengedhetetlen volt, hogy egy kérdést a lehető legtöbb szemszögből megvizsgáljuk, és olyan ajánlásokat fogalmazzunk meg, amelyek lefedik az érdekeltek igen széles spektrumát.

HEALTHCARE WHITEPAPER Collaboration

Töltse le ingyenes White Paper-ünket:
A jövő kórháza: a jövő kihívásai

Főbb tanulságok

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása

• Az elöregedés, a népességnövekedés és a krónikus betegségek nyomást gyakorolnak az egészségügyi rendszerekre

• A jelenlegi világjárvány rávilágított az egészségügyi rendszerek gyenge pontjaira

• A következő években komoly kihívást jelent az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés

• A digitalizáció világjárványból fakadó felgyorsulása megkönnyítheti a hozzáférést az ellátáshoz

• A kórházakon belüli mobilitás és az épített környezet alapvető tényező az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés terén

Betegek és munkatársak ösztönése

• A betegutat a betegeknek, a családtagoknak és az orvosi csapatnak kell közösen megalkotniuk

• A betegút átláthatósága számos beteg számára nélkülözhetetlen

• Az átlátható betegút egyik alappillére a beteg és a gondozó közötti kommunikáció

• A távorvoslás, az otthoni és az ambuláns ellátás egyre jelentősebb szerepet tölt be a betegutakban

 

 

 

Megfelelő életminőség megteremtése az egészségügyi intézményekben

• Az egészségügyi intézményekben kínált életminőségre döntő hatással vannak az érzelmi kérdések és a gyógyulási környezet szabályozása

• A gondozók rendelkezésre állása, valamint szakmai életük minősége befolyásolhatja a betegélményt

• A gondozók pihenése fontos és figyelembe kell venni

 

 

A szolgáltatás folyamatosságának biztosítása az "egészségügyi ellátás" terén, kontextustól függetlenül

• A fennakadásmentes ellátás alapvető sikertényező a betegélmény terén

• A fertőzés megelőzése és ellenőrzés alatt tartása jelentős kihívás az egészségügyi intézményekben

• Az egészségügyi intézmények rugalmassága tűnik a sürgős szükségletekre való felkészülés egyik legjobb módjának

 

A hatékonyság fokozása digitális átalakulás révén

• Az intelligensen kialakított épületek jobbá tehetik a betegutat

• A BIM értékes eszköz az épített környezet egyszerűbb karbantartásához, valamint a betegélmény javításához

• Az épített környezet digitalizálása hozzájárul a fenntarthatósághoz

 

Fenntartható fejlődés az egészségügy területén

• Az egészségügyi intézményekből jelentős szén-dioxid-kibocsátás származik

• Az energiahasználat csökkentése és a megfelelőbb hulladékgazdálkodás olyan közvetlen intézkedések, amelyekkel szabályozható az egészségügyi intézmények ökológiai lábnyoma

• A farmakológiai felhasználás csökkentése és a fenntartható beszerzés jó példa azokra a közvetett intézkedésekre, amelyekkel csökkenthető az üvegházhatásúgáz-kibocsátás

• A fenntartható ellátási folyamatok jelentős hatást gyakorolhatnak az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra

 

 

Lépjen velünk kapcsolatba, ha kérdése vagy észrevétele van A jövő kórháza című White Paper-rel kapcsolatban!

Szakértelmünk

Az egészségügyi közösség támogatása

A kórházmérnökök, létesítményvezetők, igazgatók és építészek központi szerepet töltenek be ebben a folyamatban. Az építés, tökéletesítés és felújítás mellett oda is figyelnek, kibékítik az igényeket és meggyőzik a megrendelőket a megfelelő megoldásokról. Emberközpontú tervezési megközelítésünkkel olyan padlókkal és szolgáltatásokkal segíthetjük az Önök munkáját, amelyekkel gyorsan és magabiztosan haladhatnak, és a környezetükre összpontosíthatnak.

Fertőzés elleni védekezés és padlóburkolat

A Covid19-járvány rávilágított arra, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a higiéniai gyakorlatok és tisztítási protokollok a vírus terjedésének megelőzésében. Arra is rámutatott, hogy a fertőzés megelőzése és ellenőrzés alatt tartása elengedhetetlen az egészségügyi létesítményekben ahhoz, hogy megálljt parancsoljunk a fertőzésnek és az antimikrobiális rezisztenciának.

Megoldás minden térhez

A kórházak és az egészségügyi intézmények sajátos padlóigényekkel rendelkeznek, a különböző területek pedig igen eltérő igényeket támasztanak, ezért egészségügyi padlómegoldásaink kialakításakor szem előtt tartjuk a betegeket és a kórházi munkatársakat. A folyamat során figyelembe vesszük a gyakori használatot, valamint az ellátási intézmények biztonságát, kényelmességét és a fertőzés elleni védekezésre vonatkozó követelményeket.