Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Az Ön személyes adatainak (az Ön „Adatai”) védelme fontos a Tarkett számára. Ez az adatvédelmi irányelv („Adatvédelmi irányelv”) azt ismerteti, hogy miként gyűjtjük össze és használjuk fel az Ön Adatait az alkalmazandó jogszabályok betartásával. Azt tanácsoljuk, hogy olvassa el a sütik alkalmazására vonatkozó Süti  („Cookie”) irányelvet is.

 

Ki az Ön Adatainak a kezelője?

Az Ön Adatainak a kezelője, aki eldönti, hogy az Adatok kezelése hogyan és miért történjen, a Tarkett Polska Sp z.o.o magyarországi fióktelepe, mely 9.100 EUR jegyzett tőkével rendelkezik, a Budapest Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cégjegyzékébe, a 01-17-000836 alatt van bejegyezve, és a bejegyzett székhelye a következő címen található: Tarkett Polska magyarországi fióktelepe 1031, Budapest, Záhony utca 7. Magyarország
(a továbbiakban „Tarkett”).

Ahol a jelen Adatvédelmi irányelv a továbbiakban arra utal, hogy „mi”, „miénk” vagy „minket”, az a következőt jelenti Tarkett Magyarország

 

Mire érvényes ez az Adatvédelmi irányelv?

Ez az Adatvédelmi irányelv az Ön Tarkett által összegyűjtött összes Adatára érvényes, függetlenül attól, hogy az adatgyűjtés a Tarkett honlapján keresztül vagy más eszközökkel történt.
A Tarkett honlapja vagy alkalmazásai a partner hálózatainkra és/vagy leányvállalataira mutató linkeket tartalmazhatnak. Megjegyzendő, hogy ezek a honlapok saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek, és ezekért az irányelvekért nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget.
Ez az Adatvédelmi irányelv alkalmanként frissítésre kerülhet. A legfrissebb verzió online módon tekinthető meg.

 

Milyen adatokat gyűjtünk Öntől?

Olyan Adatokat gyűjthetünk, amelyeket Ön átadott nekünk, ami különféle csatornákon keresztül történhet, pl. honlapok, közösségi média, telefonos kapcsolattartás, e-mail vagy egyéb módszer. Az ilyen Adatok közé a következők tartozhatnak:

 • az azonosítást szolgáló információk (pl. vezetéknév, keresztnév, születési idő);
 • elérhetőségek (pl. postai cím, e-mail cím, telefonszám);
 • a cégen belüli munkakör/beosztás, ha szakmai környezetben tevékenykedik;
 • a Tarkett céggel folytatott levelezési feljegyzései, és a közvélemény-kutatásainkra adott válaszok.

Az Ön Adatait automatikus eszközökkel is begyűjthetjük, beleértve a sütiket és a nyomon követést szolgáló egyéb eszközöket. Szeretnénk megjegyezni, hogy az Ön IP címét sohasem használjuk fel az Ön, mint fizikai személy beazonosítására, az csupán annak megállapítását teszi lehetővé számunkra, hogy Ön melyik városból csatlakozott. A további információkat lásd a Sütikről („Cookie”) szóló irányelvünknél.
Az Ön Adatait külső forrásokból is begyűjthetjük, pl. harmadik fél cégektől vagy nyilvánosan elérhető forrásokból. A jelen Adatvédelmi irányelv az ilyen Adatok mindegyikére érvényes, és amikor csak lehetséges, tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen forrásból szereztük meg azokat.

 

Milyen célra használjuk fel a személyes adatait?

 

Az Adatait elsősorban az ügyfeleinkkel/potenciális vevőinkkel való kapcsolattartás kezelésére használjuk, különösen az alábbi esetekben:

 

 • megrendelések feldolgozása és a termékek kiszállítása;
 • a megkeresések megválaszolása,
 • a termékekkel kapcsolatos reklamációk kezelése;
 • hírek és információk küldése az Önt esetleg érdekelő termékekről;
 • a hűségprogramok kezelése;
 • közvélemény-kutatások végzése a szolgáltatásaink és termékeink javítása céljából;
 • nyereményjátékok szervezése;
 • statisztikák készítése marketing elemzés céljából.

Az Adatait az adatgyűjtés időpontjában jelzett bármilyen más konkrétan meghatározott célból is kezelhetjük.

 

A személyes adatainak felhasználása milyen jogalapon történik?

Az Ön adatainak kezelése, szem előtt tartva annak célját, a következő jogalapon történik:

 • ha az Önnel kötött szerződés teljesítése azt szükségessé teszi;
 • ha azt a jogos érdekeink szükségessé teszik, beleértve a következőket:
  - hálózati és információs biztonság, az Adatok elvesztés, sérülés vagy jogosulatlan hozzáférés elleni védelme céljából
  - a szolgáltatásaink felmérése az ügyfélszolgálatunkhoz beérkező hívások rögzítése útján
  - direkt marketing tevékenységek (más, mint ahol az Ön hozzájárulására támaszkodunk);
 • ha azt jogi kötelezettségek teljesítése teszi szükségessé, különös tekintettel a közhatalmi szervezetnek vagy vizsgáló testületnek való segítségnyújtásra;
 • ha Ön a konkrét és meghatározott célokra vonatkozóan egyértelmű hozzájárulását adta.

 

Kivel osztjuk meg az Ön adatait?

Az Ön adatait a következőkkel oszthatjuk meg:

 • a Tarkett Csoport más tagvállalatai, belső adminisztrációs célokból;
 • a megbízható harmadik fél beszállítóink, hogy a nevünkben különféle üzleti szolgáltatásokat nyújtsanak,
   pl. hosztolási és karbantartási szolgáltatások;
 • olyan harmadik felek, amelyek a saját termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó szolgáltatásokat
   kínálnak;
 • igazságügyi hatóságok, állami szervezetek vagy közfeladatot ellátó szervek, kérésre és a törvény által
   megengedett mértékben.
 • A Tarkett minden esetben kizárólag a „szükséges ismeretek” elve alapján osztja meg az Adatait, hogy eleget tehessen a fent említett céloknak.

 

Hol tároljuk az Ön adatait?

Az Ön adatainak tárolása vagy az adatbázisunkban, vagy a szolgáltatónk adatbázisában történik. Tekintettel a Tarkett Csoport nemzetközi kiterjedésére, és a szolgáltatásaink minőségének optimalizálása érdekében az Ön adatai az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba is továbbíthatók. Ilyen esetekben megfelelő jogi biztosítékokat alkalmazunk annak garantálására, hogy az Ön Adatait a jelen Adatvédelmi irányelv feltételeinek betartásával kezeljék. Ha szeretné megkapni e biztosítékok másolatát, vagy annak részleteit, hogy ezek a dokumentumok hol érhetők el, a jelen Adatvédelmi irányelv 10. pontjának megfelelő írásbeli kérelmet küldhet nekünk.

 

Hogyan garantáljuk az Ön adatainak biztonságát és bizalmas kezelését?

A Tarkett kötelezettséget vállal az Ön adatai biztonságának garantálására. Ennek érdekében megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmazunk annak biztosítására, hogy amennyire csak lehetséges, elkerülhető legyen az adatok minden véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.

 

Mennyi ideg őrizzük meg az Ön adatait?

Az Ön adatait, az alkalmazandó jogszabályok által megállapított határidőkön belül, annyi ideig őrizzük meg, ami annak a célnak az eléréséhez szükséges, amelyre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Az Adatait Bizonyos körülmények között hosszabb ideig is megőrizhetjük a jogi, számviteli vagy bejelentési követelmények teljesítése érdekében.

 

Ön milyen jogokkal rendelkezik, és miként gyakorolhatja azokat?

Az alkalmazandó jogszabályoktól függően, Ön jogosult:

 • Hozzáférni az Adataihoz;
 • Helyesbíteni vagy frissíteni az Adatait;
 • Törölni az Adatait;
 • Korlátozni az Adatai kezelését;
 • Tiltakozni az Adatai kezelése ellen, főleg akkor, ha az adatkezelés alapjául a jogos érdekeink szolgálnak;
 • A hozzájárulását bármikor visszavonni;
 • Kérni az Adatainak tagolt adatfájlként Önnek vagy egy harmadik félnek történő elküldését, ha az technikai szempontból megvalósítható (adathordozhatóság);
 • Panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatósághoz.


Ha az itt ismertetett jogai bármelyikét gyakorolni kívánja, kérjük, küldjön egy e-mailt a következő címre: adatvedelem@tarkett.com vagy egy levelet a következő címre:
Tarkett Polska magyarországi fióktelepe
1031, Budapest, Záhony utca 7. Magyarország

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feldolgozás előtt kérhetjük a személyazonosságának az igazolását és a kérelem minden részletének a megadását. Ezeket az adatokat kizárólag a személyazonossága megállapítására használjuk, és nem tároljuk az e célból szükségesnél hosszabb ideig.
A kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, az alkalmazandó rendelkezések betartásával válaszolunk.