Használati feltételek

Használati feltételek

A https://intezmenyi.tarkett.hu honlap közzétevője:

Tarkett Magyarország
A Budapest, Magyarország cégjegyzéke,
a 01-17-000836 alatt,
közösségi adószám HU24852674.
1033, Budapest, Szőlőkert utca 4.
Tel.: +3614378150
(a továbbiakban a „Tarkett”).

Kérjük, a velünk való kapcsolatfelvételhez használja a webes formanyomtatványt.

Terjesztési igazgató: Keresztnév Vezetéknév

https://intezmenyi.tarkett.hu honlap tervezője:
TBWA\365 bejegyzett irodáinak címe: 162 Rue de Billancourt, 92100 Boulogne, France

The https://intezmenyi.tarkett.hu honlap fejlesztője:
Clever-Age hivatalosan bejegyzett címe: 34 rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Párizs, Franciaország

https://intezmenyi.tarkett.hu weboldalt üzemeltető szerver platformért felelős:
OVH bejegyzett irodáinak címe: 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Franciaország

A Tarkett honlapjához (a „Honlap”) való hozzáférést és annak használatát a jelen használati feltételek szabályozzák (a „Használati feltételek”). A Honlapra való belépéssel, illetve a honlap böngészésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és fenntartások nélkül elfogadja a jelen Használati feltételeket, amelyeket a Tarkett időről időre módosíthat.

Ha a Tarkett a Használati feltételek módosításáról dönt, akkor a Honlapon közzéteszi a frissített, új változatot. Ezért tanácsos a Használati feltételeket rendszeresen átolvasni.

Szerzői jog - Szellemi tulajdon

A Honlap tartalma és konkrétan, de nem kizárólagosan, a szövegek, jelzések, logók, fényképek, videók, hangok, zenék, tervek, dizájnok, know-how-k, technológiák, termékek és eljárások a Tarkett vagy a leányvállalata tulajdonát képezik, vagy a tulajdonosok engedélyével használják azokat. Ezért azok az alkalmazandó jog szerinti szerzői jog, védjegyek, szabadalmak védelme és egyéb szellemi vagy ipari tulajdonjogi védelem alá esnek.

A Honlap semmilyen tartalma nem értelmezhető vagy magyarázható úgy, hogy az engedélyt vagy jogot biztosítana Önnek a Honlap kérdéses tartalmának használatára.

A Honlap használata

A Honlap tartalmát kizárólag saját személyes, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából töltheti le, jelenítheti meg vagy nyomtathatja ki. Ön vállalja, hogy feltünteti az egyes információkkal vagy anyagokkal kapcsolatos összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzést az ilyen anyagok minden másolatán vagy letöltött változatán. A Honlap tartalmát a Tarkett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos, akár részben, akár egészében, bármilyen módon, bármilyen egyéb célra felhasználni, annak reprodukálását, módosítását, terjesztését, továbbítását vagy közzétételét is beleértve.

Személyes információk

Az Interneten keresztül a Honlapra küldött minden személyazonosító adatot az alábbiak szerint megvédünk és kezelünk Adatvédelmi irányelv. A Tarkett arra kéri, hogy olvassa el alaposan az Adatvédelmi irányelvet, mielőtt bármilyen személyazonosító adatot átadna a Tarkett számára.

Harmadik felek linkjei vagy anyagai

A tartalom még tökéletesebbé tétele érdekében a Honlap a harmadik felek honlapjaira vagy az általuk biztosított anyagokra mutató hipertext linkeket tartalmazhat, amelyeket nem a Tarkett működtet vagy szabályoz. A Tarkett nem felel ezeknek a honlapoknak a tartalmáért vagy az ilyen anyagokért, illetve ezeken a honlapokon folyó személyes adatok gyűjtéséért és átadásáért, a sütik beállításáért, valamint bármilyen más tevékenységéért. Azok tartalmával, jogszerűségével, pontosságával vagy működésével kapcsolatban a Tarkett elutasít minden felelősséget vagy kötelezettséget.

Belépési kódok kezelése

A Honlap némely szolgáltatása a Honlap adminisztrátora által megadott belépési kódhoz és/vagy jelszóhoz kötött. Ezek a kódok és jelszavak szigorúan bizalmasak, személyre szólóak és nem átruházhatóak. Ön személyesen felel saját felhasználónevének és jelszavának adminisztrációjáért, megőrzéséért, valamint a használatukból eredő következményekért. Ön köteles minden szükséges lépést megtenni e kódok vagy jelszavak titkosságának megőrzése és védelme érdekében. A Tarkett nem felel a belépési kódok és/vagy jelszavak tisztességtelen használatáért.

Garancia kizárása

Bár a Tarkett arra törekszik, hogy a Honlap minden eleme pontos legyen, mégis előfordulhatnak pontatlanságok vagy sajtóhibák. A Tarkett semmit sem állít a Honlap pontosságát, megbízhatóságát, teljességét vagy időszerűségét, illetve a Honlap használatával elérhető eredményeket illetően. Ön a saját kockázatára használja a Honlapot és annak anyagait.

A TARKETT NEM VÁLLAL GARANCIÁT A HONLAP HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉRE, VAGY ARRA, HOGY A HONLAP ÉS ANNAK SZERVERE MENTES A SZÁMÍTÓGÉP VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁRTÉKONY ANYAGOKTÓL. HA A HONLAP HASZNÁLATA MIAT A BERENDEZÉS VAGY ADAT JAVÍTÁSA VAGY CSERÉJE VÁLIK SZÜKSÉGESSÉ, A TARKETT NEM FELEL AZ EZZEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEKÉRT.

EZ A HONLAP „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL KERÜL BIZTOSÍTÁSRA. A TARKETT ÉS A BESZÁLLÍTÓI, A TÖRVÉNYEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRNAK MINDEN GARANCIÁT, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁG, A HARMADIK FELEK JOGAIVAL KAPCSOLATOS JOGTISZTASÁG ÉS A KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁG GARANTÁLÁSÁT. A TARKETT ÉS A BESZÁLLÍTÓI NEM GARANTÁLJÁK AZ ANYAGOK, SZOLGÁLTATÁSOK, SZOFTVER SZÖVEGEK, ÁBRÁK ÉS LINKEK PONTOSSÁGÁT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT, TELJESSÉGÉT VAGY IDŐSZERŰSÉGÉT.

BIZONYOS JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG A GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIVÉTELEK EGY RÉSZE NEM ÉRVÉNYES ÖNRE.

A Tarkett által a Honlap használata során adott bármilyen szóbeli vagy írásbeli tanács vagy információ nem hoz létre olyan garanciát, amelyről a jelen Használati feltételek kifejezetten nem rendelkeznek.

Felelősség korlátozása

Ön a saját kockázatára lép be a Honlapra, navigál azon, illetve böngészi és használja azt.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÉS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, SEM A TARKETT, SEM ANNAK EGYIK LEÁNYVÁLLALATA, SEM A HONLAP LÉTREHOZÁSÁBAN, MŰKÖDTETÉSÉBEN VAGY BIZTOSÍTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ MÁS FÉL NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ OLYAN KÖZVETETT, KÖZVETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT, VAGY BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSÉRT, HÍRNÉVRONTÁSÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VESZTESÉGEKÉRT, ELMARADT FORGALOMÉRT VAGY NYERESÉGÉRT, VAGY MÁS KÖTELEZETTSÉGÉRT (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A TARKETT TUDOTT VAGY TUDHATOTT VOLNA AZ ILYEN KÁROKRÓL), AMELYEKET AZ IDÉZI ELŐ, HOGY ÖN BELÉPETT A HONLAPRA, HASZNÁLJA VAGY ÉPPEN ELLENKEZŐLEG, NEM KÉPES HASZNÁLNI AZT VAGY ANNAK TARTALMÁT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN, VÉTKES CSELEKMÉNYEN VAGY MÁS JOGI KATEGÓRIÁN ALAPUL.

A HONLAP HASZNÁLATA SORÁN LETÖLTÖTT VAGY MÁS MÓDON MEGSZERZETT MINDEN ANYAG AZ ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁT KÉPEZI. A Tarkett nem vállal felelősséget a Honlapra való belépés, annak használata vagy az ott található anyagok letöltése miatt a számítógépes berendezésben vagy más vagyontárgyban okozott semmilyen kárért vagy vírusért, illetve az IT rendszerbe való bármilyen jogellenes behatolásért, vagy az ott történő jogellenes beavatkozásokért. A Tarkett fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely és minden szolgáltatását megszakítsa vagy megszüntesse. A Tarkett nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget a Honlap bármely funkciójának megszakadásáért vagy szüneteltetéséért, amelynek okát a Tarkett vagy egy harmadik fél cselekedetei vagy mulasztásai jelentik.

Felhasználói közreműködés

A Tarkett üdvözli a Honlappal és a termékekkel kapcsolatos észrevételeit. Azonban Ön tudomásul veszi, hogy ha kreatív javaslatokat, ötleteket, észrevételeket, rajzokat, koncepciókat, elképzeléseket vagy egyéb információkat (együttesen az „Információk”) küld nekünk, az Információkat úgy kell tekinteni, ahogy azok a Tarkett tulajdonában maradnak. Általában véve, a Honlapon közzétett vagy az Interneten keresztül a Tarkettnek elküldött értesítések nem tekintendők bizalmasnak, és ennek megfelelően kezeljük azokat. Ha a Honlap egyes oldalai megengedik a Tarkett által bizalmasként kezelt értesítések küldését, akkor ennek tényét az adott oldalak egyértelműen közlik. Az előbbiek korlátozása nélkül, ha bármilyen Információt átad a Tarkettnek, akkor azzal a Tarkettre ruházza át azt, és a Tarkett az egész világra kiterjedő, kizárólagos joggal rendelkezik minden ilyen Információra vonatkozóan, annak jellegétől és természetétől függetlenül, és jogosult arra, hogy az ilyen Információkat térítés nélkül bármilyen, kereskedelmi vagy egyéb célra, korlátozás nélkül felhasználja.

Ön a Honlap használójaként felel a saját közleményeiért, és felel azok közzétételének következményeiéért. Az Információk átadásával garanciát vállal rá, hogy az átadott anyag/tartalom az Ön tulajdonát képezi, és az nem bizalmas, nem jelent üzleti titkot, nem rágalmazó, és a Tarkett általi felhasználása nem sérti harmadik felek jogait.

A Tarkett fenntartja a jogot, hogy e feltételek vagy a törvények megsértéséért kizárjon felhasználókat és megakadályozza a Honlaphoz való további hozzáférésüket, és fenntartja a jogot, hogy bármilyen közzétett információt eltávolítson a Honlapról.

Vegyes rendelkezések

  • A Használati feltételek a Tarkett és Ön közötti teljes megállapodást tartalmazzák a Honlaphoz és annak tartalmához való hozzáférést, és azok használatát illetően. A Tarkett által megadott minden más feltétel, amely az Önök közti viszonyokat szabályozza, különös tekintettel a termékek vásárlására, elsőbbséget élvez a jelen Használati feltételekkel szemben.
  • Amennyiben bármely rendelkezés bármely törvény vagy illetékes joghatósággal rendelkező bíróság szerint érvénytelen, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem befolyásolja a jelen Használati feltételek többi rendelkezésének érvényességét, melyek továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak.
  • A Honlappal kapcsolatosan alkalmazandó jogot a francia jog jelenti.
  • Ha jelen Használati feltételeket illetően bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, küldje el nekünk itt:
    adatvedelem[@]tarkett.com.

A fényképek szerzői joga:

© Getty Images
© Corbis
© Evolution